Klachten

KLACHTENREGELING

Omdat Home Service vanderStelt haar klanten een optimale service wil verlenen is het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over door u gekochte product(en) en/of door mij uitgevoerde werkzaamheden. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij Home Service vanderStelt indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heeft Home Service vanderStelt daar onverhoopt meer tijd voor nodig, dan hoort u binnen 14 dagen wanneer u antwoord kunt verwachten.