Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Home Service vanderStelt .

Persoonsgegevens die ik verwerk

Home Service vanderStelt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@homeservicevanderstelt.nl of via het e-mailformulier dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Home Service vanderStelt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Relatiebeheer
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Bepalen van strategie en beleid

Geautomatiseerde besluitvorming

Home Service vanderStelt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Home Service vanderStelt) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Home Service vanderStelt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Persoonsgegevens:bewaartermijn: tot door de betreffende persoon wordt verzocht om gegevens te verwijderen en dit niet in tegenspraak is met wettelijke verplichtingenreden: historie & wettelijke verplichtingenPersonalia:bewaartermijn: tot door de betreffende persoon wordt verzocht om gegevens te verwijderen en dit niet in tegenspraak is met wettelijke verplichtingenreden: historie & wettelijke verplichtingenNAW:bewaartermijn: tot door de betreffende persoon wordt verzocht om gegevens te verwijderen en dit niet in tegenspraak is met wettelijke verplichtingenreden: historie & wettelijke verplichtingenE-mailadres:bewaartermijn: tot door de betreffende persoon wordt verzocht om gegevens te verwijderen en/of betreffende persoon zich afmeldt voor toekomstige nieuwsbrievenreden: e-mailcontact en versturen nieuwsbrieven

Delen van persoonsgegevens met derden

Home Service vanderStelt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Door gebruik te maken van de website https://homeservicevanderstelt.nl geeft u Home Service vanderStelt toestemming om de betreffende cookies te plaatsen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Home Service vanderStelt  beter te laten functioneren, het webbezoek te monitoren en op basis van anoniem surfgedrag uitingen op websites van derden te tonen.

Home Service vanderStelt gebruikt deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu. 

Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

In de Nederlandse wet is opgenomen dat voor cookies een informatie- en toestemmingsplicht geldt. Dit betekent dat u van tevoren moeten geïnformeerd moet worden over het plaatsen van cookies op uw computer.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Home Service vanderStelt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen, telefoonnummers of andere persoonsinformatie op.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zie hieronder een overzicht van de door Home Service vanderStelt geplaatste cookies die ongeveer 44 byte aan lokale opslag in beslag nemen.

Home Service vanderStelt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Cookie: PHPSESSIDNaam: PHPSESSIDFunctie: Cookie dat gegevens van de huidige sessie vast houdtBewaartermijn: Tot browsersessie wordt beëindigdCookie: Cookie meldingNaam: cookie_consentFunctie: Cookie dat gegeven akkoord voor het plaatsen van cookies in de van de huidige sessie vast houdtBewaartermijn: Tot browsersessie wordt beëindigd

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Cookies: Google AnalyticsNaam: _gaFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meetBewaartermijn: 2 jaarNaam: _gidFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meetBewaartermijn: 1 dagCookies: PiwikNaam: _pk_id.1.6122Functie: Bezoekersstatistieken websiteBewaartermijn: ongeveer 1 jaarNaam: _pk_ses.1.6122Functie: Bezoekersstatistieken websiteBewaartermijn: ongeveer 30 min

Social Media

Pagina’s die u op onze website bekijkt kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media-partijen zoals Facebook, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel wilt delen. Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media kunnen bepaalde inhoud van onze website dan direct delen

Andere gegevens die ik bewaar

Voor sommige klanten bewaar ik ook wachtwoorden van hun netwerk(en), e-mail, router, etc. etc.. Dit is en wordt in alle gevallen met de klant besproken. Deze gegevens zijn opgeslagen in een speciaal beveiligde applicatie. Indien u hierover meer informatie wenst of wilt dat ik de opgeslagen informatie verwijder neem dan contact met mij op via info@homeservicevanderstelt.nl of via het e-mailformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Home Service vanderStelt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homeservicevanderstelt.nl of via het e-mailformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Home Service vanderStelt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Home Service vanderStelt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@homeservicevanderstelt.nl of via het e-mailformulier. Home Service vanderStelt heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Jouw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen ik dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Home Service vanderStelt is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Home Service vanderStelt vallen.